layersublayersublayersublayer
layersublayersublayersublayer
layersublayersublayersublayer
 
 

Aktualności

Uroczystość otwarcia nowego obiektu przechowalni warzyw Kujawskiej Grupy Producentów Warzywa Groblewskich

Kujawska Grupa Producentów Warzywa Groblewskich Sp. z o.o. jest grupą producentów gospodarującą na  800 ha gruntów rolnych, z czego produkcja warzyw prowadzona jest na 400 ha. Członkowie grupy uprawiają warzywa na ziemi kujawskiej od wielu lat. Ceniona jest jej urodzajność oraz panuje tu  wyższa kultura rolna niż w innych regionach. Region

Czytaj więcej...