layersublayersublayersublayer
layersublayersublayersublayer
layersublayersublayersublayer
 
 

Uroczystość otwarcia nowego obiektu przechowalni warzyw Kujawskiej Grupy Producentów Warzywa Groblewskich

 

Kujawska Grupa Producentów Warzywa Groblewskich Sp. z o.o. jest grupą producentów gospodarującą na  800 ha gruntów rolnych, z czego produkcja warzyw prowadzona jest na 400 ha.

Członkowie grupy uprawiają warzywa na ziemi kujawskiej od wielu lat. Ceniona jest jej urodzajność oraz panuje tu  wyższa kultura rolna niż w innych regionach. Region kujawski już przed 20 laty wyróżniał się w kraju większą ilością  gospodarstw indywidualnych, zarówno co do powierzchni gospodarstw jak i wielkości ich  produkcji.

Wsparcie unijne pozwoliło  Grupie na wybudowanie nowoczesnej przechowalni warzyw o powierzchni 35 tys. m2  wraz pełnym wyposażeniem i infrastrukturą. Koszt tej inwestycji to 120 mln zł. Wszystkie inwestycje objęte są 75% wsparciem dofinansowania z Unii Europejskiej. Priorytetem dla unijnej polityki rolniczej było wspieranie grup producenckich, dlatego udało nam się takie wsparcie uzyskać.

Obiekt, w którym obecnie jest otwierany , gwarantuje długoterminowe przechowywanie świeżych warzyw i ich stałą dostępność na rynku,  bez dużych strat przechowalniczych . Wcześniej zgodnie z tradycją  warzywa kopcowano, lub też przechowywano  je w nieprzystosowanych do tego budynkach.

Przechowalnia wyposażona jest w linie do czyszczenia, sortowania ,mycia  i pakowania warzyw. Moce przerobowe linii produkcyjnych  to łącznie 20 tys. ton warzyw.

Nowa inwestycja to także nowe miejsca pracy. Obecnie firma na stałe zatrudnia 10 pracowników, planuje wzrost zatrudnienia do 50 osób . Oprócz tego pracę znajdą tu też osoby chcące pracować sezonowo przy zbiorach i przygotowaniu  warzyw.

2 www 1 www
nasze skrzynki
3 www
 7 www  6 www  4 www

 

Informacje w mediach:

www.pomorska.pl

TVP Bydgoszcz program Agroregion - 4.11

www.ogrodinfo.pl

www.portalspozywczy.pl

www.pomorska.pl (zdjęcia)